Cyberstalking

Země: Česká Republika

Volající: Neznámý

Datum: 7. 12. 2015

Pohlaví: žena

Věk: 18+

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Žena, která nás kontaktovala, se seznámila v jednom televizním pořadu s mužem. Po televizním pořadu se pak v létě osobně setkali a navázali vztah. Po létě ji muž požádal, aby mu půjčila finanční částku ve výši 30.000,- Kč. Tato půjčka by měla být pro to, aby existenčně přežil. Ona rezolutně odmítla tuto pomoc, protože ona sama nemá dostatek peněz. Sama je rozvedená matka dvou dětí. Jedno z nich je ještě ve škole a ona ho podporuje. Pak si řekl muž o jakoukoli částku. Vzhledem k životní situaci žena znovu odmítla. Pak ji začaly od něho chodit urážlivé SMS zprávy, které byly v rozporu s dobrými mravy. Řekla mu, že si přeje, aby ji nadále neurážel a neobtěžoval, a že chce tento vztah ukončit. Pořád jí posílal urážlivé SMS zprávy a vydíral ji a žena se začala obávat o své bezpečí. Muž jí ve zprávách vyhrožoval, že si zjistil soukromé informace a že o ni vyzvídal u jejích sousedů. To vše dělá dotyčný i když žije 200 km od místa jejího bydliště. Žena byla nucena na základě všech těchto informací požádat specialisty v oboru IT o kompletní obměnu hesel k e-mailu a sociálním sítím, jelikož jí bylo vyhrožováno od dotyčného sdílením informací přátelům. A ona se logicky začala se obávat o svoji bezpečnost a bezpečnost svých dětí.

Co jsme poradili:
Paní by neměla váhat a obrátit se na Policii ČR. Věc může být posuzována jako nebezpečné vyhrožování nebo nebezpečné pronásledování (v nejmírnějším případě může skončit jako přestupek proti občanskému soužití). V každém případě nelze očekávat, že dotyčný přestane usilovat o "vztah".

Oznámení může paní učinit nejlépe na Obvodním ředitelství Praha I - IV, pokud bydlí v Praze, nebo na Územním odboru, pokud bydlí mimo Prahu, na službě kriminální policie a vyšetřování. Může také vše sepsat a zaslat na státní zastupitelství podle místa jejího bydliště. Samozřejmě může jít i na Obvodní oddělení policie.

Měla by si vzít s sebou všechny důkazní materiály, které má. Podat trestní oznámení a chtít, aby ji policie vyrozuměla do jednoho měsíce od podání oznámení o učiněných opatřeních. Také bude poučena podle zákona o obětech trestných činů. Věc by měla řešit co nejdříve.

Kategorie: Nebezpečné pronásledování


 

Opakované zakládání falešných profilů

Země: Česká Republika

Volající: neznámý

Datum: 27.1.2016

Věk: 18+

Pohlaví: žena

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Hlášení se týká opakovaného zakládání falešného profilu na Facebooku. Někdo opakovaně zakládá za ženu profil na Facebooku s její fotkou a informacemi a vydává se za ní. V minulosti byl tento profil založen na její e-mailovou adresu, ale ten se podařilo smazat nahlášením i za cenu, že byl smazán i její oficiální profil. Pokoušela se nahlásit i tento falešný profil u Facebooku, ale neúspěšně.

Co jsme poradili:
Dotyčná osoba se ženě nabourala do účtu a šíří falešné informace. Facebook má sídlo v zahraničí, čili nějakou dobu trvá, než učiní kroky ke smazání tohoto falešného profilu. V případě nahlášení falešného profilu na Facebooku je nutné si udělat kopie oficiální profilové stránky a kopii falešné facebookové stránky a uložit je. Přiložit tyto kopie k žádosti o smazání falešného profilu. Napsat důvody proč chce tento profil smazat a uvést hlavní rozdíly, které jsou mezi jejím oficiálním profilem a falešným profilem.

Jeden z hlavních důvodů by měl být, že tento falešný profil poškozuje její osobu ve vnímání okolí. Pokud se tak děje opakovaně obáváme se, že to dotyčná osoba udělá znovu. Nejvhodnějším řešením je nahlášení a podání trestního oznámení na pachatele u Policie ČR. Pokud žena ví určitě, kdo je pachatelem, tak může tohoto pachatele jmenovat.

Pokud neví, kdo její profily opakovaně zakládá, tak by měla podat trestní oznámení na neznámého pachatele, aby se vyhnula případnému obvinění z křivého svědectví. To by bylo v tom případě, kdyby byl pachatelem někdo jiný.

Pro podání trestního oznámení je taky důležité doložit kopie těchto profilových stránek. Poté by žena měla přiložit ofocenou falešnou Facebookovou stránku a doložit ji na nejbližší policejní obvodní oddělení, kde by měla nahlásit svůj problém. Pro nahlášení falešného profilu u Facebooku bude také prospěšné, když k falešným ofoceným stránkám přiloží i podané naskenované trestní oznámení.

Kategorie: Sociální sítě

 


 

Grooming

Země: Česká Republika

Volající: Rodinný příslušník

Datum: 13.8.2015

Pohlaví: Žena

Věk: 18+

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Na naši linku Online Helpline se obrátila babička, která psala, že se její vnučce do života vnutila nějaká údajná nevlastní teta – sestra její matky. S touto nevlastní tetou je její vnučka v kontaktu. Tato osoba ví hodně věcí o vnučce i o jejich rodině. Psaly si spolu několik hodin denně přes Facebook.

Vnučka odjela na prázdniny k druhé babičce a od ní ji vnučka volala, že je její otec v nemocnici a že je na tom špatně. Že jí tuto informaci sdělil přes telefon neznámý pán. Uklidnila ji a zavolala svému synovi,který ji ujistil, že je v pořádku a zdráv. Ihned volala své vnučce, aby ji to pověděla. Pak zavolala na číslo muže, který její vnučce volal. Číslo bylo nedostupné.

Paní se zmínila, že její vnučka měla ve škole vždy dobré známky a že její teta ji donutila ke zhoršenému školnímu prospěchu. Ta osoba ji vyhrožovala a napsala, že může být ráda, že nemá čtyřky. Když se jí vnučka o tom všem svěřila, tak jí i řekla, že jí tato osoba vyhrožuje zabitím vnučky i celé její rodiny.

Dále byla vnučka přinucena našetřit si 1000 Kč a pod pohrůžkou lhát, že ji to poslal její tatínek na přilepšenou na prázdniny. Peníze si našetřila z kapesného, co dostávala od jejích prarodičů. Dotyčná osoba ji nabízela i sexuální praktiky, mazlení, hlazení atd. Tyto zprávy musela vnučka pod pohrůžkou mazat.

Osoba ví hodně ze soukromí nejen její vnučky, ale i ze soukromí jí samotné. Dokonce věděla o výletě, který podnikly s vnučkou, o kterém ona sama nikomu nic neříkala a prý ani její vnučka. Dotyčná i věděla, ze kterého bankomatu vybírala peníze. Prokazatelně byly obě sledované, protože popsala šaty, které měla na sobě. Věděla, kde s její vnučkou byly, kde seděly, co měly na sobě a také jak vypadá a s kým hovořila. Řekla, že do tohoto města jela na výlet, tak proto to ví.

Od počátku se vydávala za bohatou rozvodovou právničku, že má manžela gynekologa a že bydlí ve velké vile s velkým bazénem. Její vnučka je momentálně na prázdninách, ale asi ji důvěřuje, říkala, že jak se vrátí, tak se jí zase s něčím svěří. Že se té osobě vnučka s něčím svěřila a ta ji zase vydírá. S touto osobou paní nekomunikuje měsíc, ale včera jí opět oslovila a paní na ni nereagovala a vnučka prý na ni už taky nereaguje.

Paní prosí o radu.

Co jsme poradili:
Tady je jen jediná rada. Jít na Policii ČR přímo na službu kriminální policie a vyšetřování, protože se jedná o dítě a všechno jim oznámit. Říct, že je její vnučka vydíraná, lákaná k sexuální schůzce a jsou sledované. Vzít se sebou veškeré důkazy, vytisknout si e-maily a veškerý kontakt a komunikaci.

Oznámit to neprodleně, není na co čekat. Pokud ji vnučka důvěřuje, vysvětlit jí, že je to pro její bezpečí, evidentně někdo ví, kde bydlí, nebo kde bydlí vnučka. Ta kamarádka, se kterou si psala, je dospělý člověk, nejspíše muž a chce dosáhnout sexuálního kontaktu. Když ho nedosáhne, začne s vydíráním. Jedná se o klasický případ groomingu.

Kategorie: Grooming

 


 

Kyberšikana

Země: Česká Republika

Volající: neznámý

Datum: 21. 9. 2015

Pohlaví: žena

Věk: 18+

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Obrátila se na nás přítelkyně jednoho muže, že jejímu příteli chodí do práce e-maily, ve kterých se o ní píše že krade, že v jeho firmě něco ukradla a taky že je promiskuitní. Děje se tak v posledních třech týdnech. Taky jejímu příteli na Facebook přišly zprávy, že má pohlavní choroby.

Slečna neví, co má dělat. Pracuje v neziskové organizaci se zdravotně postiženými lidmi a nechce, aby se tyto e-maily dostaly k ní do práce nebo aby o svou práci kvůli tomu přišla. V životě se s tím nesetkala a neví, jak to má řešit. Ví to její rodiče, ale jsou z toho zničení a taky neví, co mají dělat. Slečna se chce klidně obrátit na policii, ale neví na jaké oddělení a neví, jak má postupovat.

Jediné, co proti tomu podnikla, bylo to, že dostala z ředitele firmy, kde pracuje její přítel IP adresu odesílatele mailu, ale ten mail je již zrušen. Psala i na seznam.cz, ale nedostala žádnou odpověď. Žádá proto nás, dle ní budou tyto útoky dále pokračovat a mohou velmi omezit její možnosti v životě a již nyní to psychicky nezvládá.

Co jsme poradili:
Kyberšikana není záležitostí jen dětí, ale také dospělých a není omezena věkem, situací, dobou, ničím, neboť funguje v online prostředí, které nelze vypnout. Kyberšikana jako taková není trestným činem, ale podle projevů se může jednat o trestný čin pomluvy, omezování osobní svobody a další.

V případě této slečny je pravděpodobné, že IP adresa byla použita z některé online kavárny, kde uživatele lze zjistit, pokud dochází pravidelně. Slečna nemá váhat a má se obrátit na Policii ČR. Nejlépe na SKPV – Službu kriminální policie a vyšetřování Územního odboru (nebo Obvodního ředitelství). I když slečnu budou odkazovat na obvodní (místní) oddělení policie, nemá se nechat odradit, trestní oznámení může podat kdekoliv, i na státním zastupitelství.

Trestní oznámení by měla podat na neznámého pachatele, protože neví, kdo konkrétně by za tím vším mohl být. Popsat situaci, nejlépe ji podložit e-maily, zprávami, print screeny facebookového profilu – prostě zálohovat vše, co může, včetně IP adresy. Popsat také její psychický stav a zejména to, jak ji situace poškozuje v profesním i osobním životě. Oznámení může přinést i napsané, pouze ho přiloží ke své výpovědi.

Oznámení by měla podat co nejdříve, útoky se mohou jenom stupňovat.

Kategorie: kyberšikana

 


 

Nabourání se do profilu

Země: Česká Republika

Volající: neznámý

Datum: 18. 1. 2016

Pohlaví: muž

Věk: 18+

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Klient píše, že díky jeho neopatrnosti došlo k nabourání se do jeho profilu na sociálních sítích a došlo k ukradení hesla a získání všech osobních údajů o klientově osobě. Těmito údaji je vydírán, aby dotyčnému poslal určitou částku, jinak tyto údaje budou zveřejněny. Dle klienta se jedná o akci profesionální organizované skupiny, která je mířena na širší okruh lidí. Klient by chtěl poprosit o radu ohledně dalšího postupu a současně se chce zeptat na možnosti Policie ČR pachatele identifikovat a případnému zveřejnění údajů zabránit.

Co jsme poradili:
Klientem popisovaná aktivita je naplněním skutkové podstaty trestného činu par. 230/30 a,b, Trestního zákonu, „Neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a nosiči informací“, za který je už vniknutí na profil sociální sítě považován. Trestní sazba může být v tomto případě až 4 roky. V tomto případě bychom doporučovali připravit dostatek důkazních materiálů (otisky obrazovek, SMS, čísla účtu, případně čísla telefonu, prostřednictvím kterých je vydírán, charakteristiku informací, které jsou předmětem vydírání – zda jsou informace o jeho majetku, podnikání, soukromém životě apod.). Podat trestní oznámení na jím příslušné služebně Policie ČR.

Hodně napoví IP adresa počítače nebo zařízení, prostřednictvím kterého je vydírán. Pokud by se ovšem jednalo o pachatele ze zahraničí, budou možnosti Policie komplikovanější. Pachatelé často IP adresy střídají nebo používají různé anonymizační techniky, takže jde-li skutečně o organizovanou skupinu, tak jejich dopadení nebude vůbec jednoduché. Pokud jde o organizovanou skupinu je možné, že Policie ČR již nějaké informace o této skupině má a klientovo oznámení může pomoci skládat důkazy potřebné pro jejich dopadení. Takže ať určitě neváhá a podá trestní oznámení co nejdříve.

Kategorie: Sociální sítě

 


 

Nenávistné komentáře

Země: Česká Republika

Volající: člen rodiny

Datum: 1.9.2015

Pohlaví: muž

Věk: 18+

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Na naši linku se obrátil klient, ohledně vytvořeného facebookového profilu s nenávistnými komentáři. Tato facebooková stránka byla založena administrátorem, aby cíleně napadala jednu osobu. Dle něho dlouhodobě šikanuje osobu a práci jeho blízké osoby. Jedná se o rasistické napadání, šíření pomluv, zesměšňování, urážení a ponižování. Toto jednání klientovu rodinu poškozuje, psychicky ovlivňuje a neví, kam jít pro radu.

Co jsme poradili:
Doporučili jsme klientovi, aby se obrátil na Policii ČR. Šikana jako taková není trestným činem, ale jednání se posuzuje podle toho, jakou újmu na zdraví člověku způsobí. V případě klienta se jedná o pomluvu a to znamená, že jsou záměrně šířeny nepravdivé údaje, které mohou záměrně poškodit osobu poškozeného zejména v zaměstnání, v rodině.

Měl by podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Na neznámého pachatele z toho důvodu, že je to lepší, než když označíte konkrétní osobu a při vyšetřování se zjistí, že se činu dopustil někdo jiný. Administrátor tedy mohl založit pouze profil, ale přispívat do něho mohl úplně někdo jiný. Trestní oznámení může podat všude u Policie ČR i na státním zastupitelství. Hlavně je třeba zdůraznit psychické problémy, které jsou šikanováním způsobeny. I to je velmi důležité pro posuzování případu. Takové jednání je běžným způsobem nemožné zastavit, proto by s oznámením neměl čekat.

K oznámení je dobré přiložit printscreenem vyfocené obrazovky nebo všechny důkazy, které k tomuto oběť má. Může požádat Facebook o odstranění profilu, ale nebude to hned, protože se jedná o zahraničního poskytovatele. Je také otázka času, kdy si dotyčný založí obdobný profil.

Kategorie: kyberšikana

 


 

Sexting, vydírání – pokus o sebevraždu

Země: Česká republika

Volající: neznámý

Datum: 7. 2. 2016

Věk: 18+

Pohlaví: žena

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Obrátila se na nás žena ohledně intimního problému. V jejích 18 letech se přes internet seznámila s jedním mužem, se kterým se několikrát setkala i ve skutečnosti. Ten muž žije od ní vzdálen přes celou Českou Republiku. Byl to její velice dobrý kamarád. Bohužel mu v domnění, že je vše jenom mezi nimi, poslala vlastní erotické fotografie, které byly adresované pouze jemu. O to horší bylo její zjištění, že si dopisuje s její mladší sestrou, které bylo v té době 16 let a tyto fotografie jí poslal.

Dnes má přítele, se kterým plánují společnou budoucnost. Žena se ale obává, že bude pokračovat rozesílání jejích erotických fotek bez jejího vědomí. Žena má od dětství psychické problémy a několikrát se již pokusila o sebevraždu (naposledy v září 2015). Po tomto zjištění je úplně na dně. Má strach, bojí se kamkoli chodit a bojí se, že kvůli její mladistvé nerozvážnosti si zničí zbytek jejího života a bude žít ve strachu a hanbě.

Toto vědomí ji úplně ničí, bojí se komukoli svěřit. Věří, že jí poradíme jak se má proti tomu bránit, co má udělat. Její sestra je za to na ní naštvaná. Znovu přemýšlí o tom, že spáchá sebevraždu, tentokrát snad již vydařeně. Prosí o pomoc.

Co jsme poradili:
Tato situace je pochopitelná, protože žena zažila něco, co vůbec není příjemné. Bohužel s podobnými případy se setkáváme často. Někdo někomu pošle nahé fotografie a ten je potom rozešle dále na sociální sítě nebo na online úložiště.

Žena si může sama zjistit, kde jsou její fotografie uloženy, pokud byly šířeny v prostředí internetu. V horní liště vyhledávače Google stačí zadat http://www.images.google.com, kliknout na ikonu fotoaparátu a nahrát erotické fotografie, jejichž výskyt v prostředí internetu zkoumá. Poté se objeví, kde všude jsou její fotografie na internetu uloženy, a to od sociálních sítí až po různé portály s fotografiemi. Pokud by tam zmíněné fotografie byly, tak musí požádat správce služeb, ve kterých jsou, o jejich smazání či zablokování. Přiložit inkriminované fotografie jako důkazy a napsat, proč žádá o jejich smazání.

Pokud už ji dotyčná osoba vydírá, že fotky bude sdílet na internetu, tak by si měla zmíněné fotografie vyfotit printscreenem, uložit a mít je uchované jako důkazní materiál. Nejprve může dotyčné osobě napsat, že vše oznámí na Policii ČR, pokud fotografie bude sdílet nebo jí tím bude vyhrožovat. Pokud už ví, že je poslal její sestře, tak tento skutek lze posuzovat jako neoprávněné nakládání a sdílení s jinou osobou. To už může být klasifikováno jako trestný čin.

Pokud dotyčný neuposlechne a bude oběti nadále dělat nepříjemnosti, měla by vše nahlásit na Policii ČR a podat na dotyčného trestní oznámení s přiloženým důkazním materiálem (uložené a vyfocené SMS zprávy, MMS zprávy nebo e-mailové zprávy), komunikaci přes sociální sítě, Skype apod. Má nového přítele, se kterým plánuje budoucnost, tak by měla zkusit se mu se svým problémem svěřit. Měl by být její oporou a ona bude vědět, že na její problém nebude sama a to je v životě důležité. Hlavně by neměla zůstávat se svým problémem sama.

Co se týče psychických problémů jsme rádi, že chce svou situaci řešit. V našem týmu jsme se shodli na tom, že pro řešení bude vhodnější obrátit se na specializované pracoviště, kde ženě budou moci lépe pomoci. Tato problematika bohužel nespadá do naší kompetence a klientka si zaslouží pomoc od odborníků, kteří se tím zabývají.

Je vidět, že ji vše hodně trápí a vede až k sebevražedným úmyslům. Situace se zdá být hodně vážná. Doporučujeme poradit se s někým ze svého okolí, komu věří, či profesionálem z řad psychologů či dalších organizací. Sebevražda je konečným řešením. Každý si ale zaslouží čas a péči, když mu není dobře.

Měla by se obrátit na Pražskou linku důvěry, která je dostupná nonstop na telefonu 222 580 697, případně může využít i chatové poradenství na webové adrese http://elinka.iporadna.cz/, kde lze o potížích hovořit.

Kategorie: sexting

 


 

Sexting

Země: Česká republika

Volající: rodič

Datum: 21. 1.2016

Pohlaví: žena

Věk: 18+

Kontakt: telefonický hovor

Shrnutí případu:
Telefonicky se na nás obrátila matka dcery s dotazem, že její dcera (14) poslala svému spolužákovi na Facebook vlastní odhalenou fotografii. Spolužák fotografii poslal dál a ostatní žáci ji sdíleli.

Matka dotyčné dívky zašla i za paní ředitelkou ZŠ, kterou dívka navštěvovala. Paní ředitelka to začala řešit s dotyčným spolužákem i s jeho rodiči. Spolužák s paní ředitelkou i s matkou dotyčné spolupracoval a ke všemu se přiznal. Fotografii smazal, ale fotografie dívky stále koluje na internetu.

Paní se na nás obrátila s tím, co má dělat, že je její dcera z toho psychicky špatná a jestli to má oznámit na Policii ČR.


Co jsme poradili:
Pokud se fotografie dostala na internet a i když byla smazaná, tak stále někde koluje, je potřeba tuto skutečnost nahlásit správcům aplikací a služeb, v jejichž prostředí je fotografie uložena. Jen oni ji mohou smazat nebo zablokovat. Také doporučujeme případ nahlásit na policii ČR a podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Když už budou mít správci a provozovatelé online služeb v ruce důkaz o tom, že se fotografie nekontrolovatelně šíří na internetu, zareagují a fotografie stáhnou. Je také dobré zjistit, kde všude fotografie na internetu je. Přes Google vyhledávač http://images.google.com lze fotografii nahrát a objeví se, kde všude je v internetovém prostředí fotografie umístěna. Poté lze správcům daných aplikací a služeb napsat žádost, aby fotografii smazali, a přiložit trestní oznámení.


 

Viber

Země: Česká Republika

Volající: rodič

Datum: 1. 2. 2016

Pohlaví: žena

Věk: 18+

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Online Helpline byla kontaktována matkou dcery na doporučení ředitele ZŠ, kterou její dcera navštěvuje. Dcera chodí do 5. třídy a děvčata u nich ve třídě používají mobilní aplikaci Viber. Dle matky její dcera tuto aplikaci nainstalovanou nemá.

Přesto se od svých spolužaček dozvěděla, že jim od ní, protože se jim zobrazuje její telefonní číslo a jméno, prostřednictvím této aplikace chodí pomlouvačné zprávy na jejich spolužačku s výzvou, ať se připojí. Rodiče se to dozvěděli od své dcery cca před 14 dny, ale jejich dcera jim řekla, že už to trvá asi od června roku 2015. Na profilu Viber se prý objevují různé její fotky ze školních akcí. Dcera o tom hovoří nerada, dle její matky se cítí kvůli tomu špatně. Zdá se jí, že "pachatelem" bude některá ze spolužaček, ale nechce nikomu ublížit, proto se tomu vyhýbala a doufala, že vše samo přejde.

Atmosféra ve třídě je dlouhodobě napjatá a tato "akce" k tomu jistě přispívá. Momentálně nemají v ruce žádný hmatatelný podklad, zprávy prý dotyčný vymazal. Nikdo v rodině aplikaci nemá a neví, jak funguje, ani jak je možné něco podobného prokázat. Možná se podaří od jedné ze spolužaček dostat printscreen displeje telefonu se zprávou. Matka by od nás chtěla poradit, jak mají postupovat. Chtěli by dosáhnout zrušení falešného profilu a pokud možno zjistit viníka, aby se tento nebo jiný profil do týdne neobjevil zpátky.

Co jsme poradili:
Viber funguje na principu instant messengeru stejně jako WhatsUp. To znamená, že slouží hlavně pro psaní zpráv nebo se dá přes něj volat prostřednictví internetu. Uživatel si do něho může přidávat i fotografie, obrázky i hudbu. Jakmile si aplikaci Viber nainstaluje, aplikace od něj požaduje jeho telefonní číslo, kam pošle ověřovací kód. Po nainstalování se automaticky sehrají kontakty s telefonním seznamem.

Tato aplikace je sdílená i přes Facebook a Twitter. Dcera dle matčiných slov aplikaci Viber nemá. Měla by si zkontrolovat její telefonní číslo pro tuto aplikaci, jestli odpovídá jejímu skutečnému mobilnímu číslu, které ona sama používá. Nabízí se otázka, zda si někdo nevypůjčil její mobilní telefon a nainstaloval do něho tuto aplikaci. Je velice pravděpodobné, že pachatelem bude někdo ze školy.

Pokud případ trvá už od června minulého roku, je to docela dlouhá doba na to, aby zapřičinil ve škole rozepře. Nemá dcera nápad, kdo by mohl být pachatelem? Pokud ji někdo tak dlouhou dobu působí zlo, muselo se to už v chování spolužáků nějak odrazit. Taky se to muselo odrazit na jejím psychickém stavu. Paní by si měla s dcerou o tom v klidné atmosféře promluvit, aby její dcera věděla, že se jí mohla se vším svěřit. Teď je důležité, aby ji jako rodič byla oporou.
Ano, mohla by zkusit od spolužaček dcery získat printscreenem vyfocené hanlivé zprávy a použít je jako důkaz. Bohužel, bez důkazů viníka nezjistí. Poslední věc, kterou stojí za to doporučit je zkusit zjistit, zda číslo na Viberu je její dcery nebo jestli jí spolužačky poznaly pouze podle jména.

Kategorie: sociální sítě


 

Šíření dětské pornografie

Země: Česká republika

Volající: náctiletý

Datum: 28. 8. 2015

Věk: 12-18

Pohlaví: žena

Kontakt: e-mail

Shrnutí případu:
Obrátila se na nás náctiletá slečna ohledně nahlášení dětské pornografie. Slečna před pár měsíci naletěla dvěma mužům a ti ji začali vydírat. Posléze se jim slečna podvolila a muži ji začali vydírat ještě více. Informovali jí, že její nahé fotografie rozešlou všude po její rodině a známých. Z toho má strach. Nechce, aby se její fotografie šířily dále po internetu. Prosí o radu.

Co jsme poradili:
V tomto příběhu jsou závažné dvě skutečnosti: tou první je samotné vydírání a druhou fotografie. Většinou to jednou zásilkou fotografií nekončí, budou následovat požadavky na další a samozřejmě všechno skončí vydíráním. Bohužel tady není jiná možnost, než vše nahlásit na Policii ČR. Vzhledem k věku slečny je vhodné, aby se svěřila někomu blízkému o svém trápení, protože bude potřebovat velkou oporu. Bude potřebovat uchované fotografie, které jim posílala. Neměla by smazat veškerou komunikaci, kterou s nimi vedla, protože podle této komunikace jsou dohledatelní.

Pokud muže zná nebo něco o nich ví, vše by měla říct. Měla by vzít s sebou nějakou dospělou osobu, jít na policejní služebnu a tam podat trestní oznámení. Nebo se může nějakému dospělému člověku svěřit a ten může zajít na policejní služebnu a vše jim za ni říct. V každém případě je nutné jednání mužů zastavit. Fotky slečny klidně mohou posílat do zahraničí apod. Fotografie navíc nejdou z internetového prostředí nějak odstranit. Musí počítat s tím, že ji policie bude chtít vyslechnout jako důležitého svědka, protože je jediná, kdo jim může říct nějaké podrobnosti. Toho se nemusí bát, naopak se může cítit důležitě, protože je jediná, kdo tyto nebezpečné muže usvědčí. Dost možná také není jediná, kdo jim nahé fotografie poslal. Měla by to nahlásit co nejdříve, každý den navíc je špatně. Pokud se bude potřebovat více s námi poradit, tak nám může ještě napsat.

Kategorie: Dětská pornografie

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd