Nejčastější dotazy (a odpovědi). Další témata můžete najít na webových stránkách Bezpečně-online.cz zde a také zde.

 

Neumím určit, zda se jedná o závadové chování na internetu.
Pokud se chcete poradit o problému, napište jej do kontaktního formuláře. Vypište konkrétně, o co se jedná. ONLINE HELPLINE informaci vyhodnotí, vyrozumí Vás o možném řešení, nebo případně s Vaším souhlasem předá dále některé spolupracující organizaci.

Nemohu být obviněn, když pošlu na ONLINE HELPLINE zkopírovaný nevhodný nebo nezákonný obsah?
Ne, zákon stanoví oznamovací povinnost, což zasláním kopie nezákonného obsahu na ONLINE HELPLINE děláte. Je třeba zajistit důkazy pro další řešení problému.
Nezákonný obsah neposkytujte dalším osobám ani jej nedržte pro svoji vlastní potřebu.

Je zaslání podnětu (nezákonného nebo nevhodného obsahu) na ONLINE HELPLINE dostatečné při podezření z trestného činu?
Ano. ONLINE HELPLINE Váš podnět vyhodnotí a bude-li to nutné, předá ho Policii ČR.

Nehrozí mi obvinění z pomluvy v případě, že můj podnět bude vyhodnocen jako bezpředmětný?
Ne. Váš podnět bude vyhodnocen ONLINE HELPLINE, o jeho řešení budete informován (v případě uvedení kontaktní e-mailové adresy).

Jak budu informován o řešení mého problému?
V případě uvedení Vaší e-mailové adresy Vám na ni bude zaslána informace o vyhodnocení podnětu a možností řešení, případně navržen další postup ve věci.

Uvedu-li svou e-mailovou adresu, nebude tato adresa předána někomu jinému?
Ne, provozovatel ONLINE HELPLINE, Národní centrum bezpečnějšího internetu, z. s., Vám garantuje, že Vaše adresa nebude předána třetí osobě. V případě, kdy je Váš podnět předmětem ONLINE HOTLINE, bude předán ONLINE HOTLINE, kterou provozuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, z. s., ve stejném režimu ochrany osobních údajů.

Jak poznám, že osoba na druhé straně je skutečně ta, se kterou si povídám přes net?
Nepoznáš. Můžeš provést „ověřovací“ test a navrhneš osobě, se kterou si povídáš přes net, aby napsala na papír tvé jméno a vyfotila se s ním.
Nikdy si nedávej schůzku s někým, koho neznáš!

Kamarád chce moje fotografie, v plavkách i bez nich. Mohu mu je poslat?
Pamatuj si, že vše, co vložíš na internet, nejde odstranit. Tvoje fotografie mohou být zneužity. Ne každé kamarádství vydrží navždy.

Co mám dělat, když si spolužáci založili facebookové stránky proti mně a nadávají mi?
Takové stránky můžeš ignorovat. Spolužáci čekají na tvoji reakci. Když žádná nebude, přestane je to bavit.
Je však nutné o tom říci rodičům, nebo učitelům ve škole. Jedná se o formu šikany a ta ubližuje!
Je možné požádat facebook o odstranění těchto stránek!

Na moji e-mailovou adresu chodí výhružné maily. Co s tím mohu dělat?
Záleží na typu výhružek a době, po kterou ti chodí. Adresátovi napiš, že si nepřeješ, aby ti posílal další maily. Doručené nemaž, ale uschovej jako důkaz. Pokud bude obsah mailů závažný, musíš to nahlásit na Policii ČR.
Pokud zprávy nejsou závažné, můžeš si změnit e-mailovou adresu, nebo příchozí zprávy z dané adresy označit jako spam.

Je nebezpečné vkládat fotografie našich malých dětí na webové stránky rajče.net?
Je to nebezpečné. Celosvětová pedofilní síť využívá těchto fotografií pro svoji vlastní potřebu.

Mohu založit svému dítěti facebookové stránky?
Stránky na Facebooku lze mít až od 13 let.

Je vhodné dítěti vymezit čas, kdy může na internet?
Je třeba vzít v úvahu, zda dítě potřebuje internet k přípravě do školy nebo pouze hraje hry. Čas, který nebude mít povolený doma, stráví u kamaráda na netu. Míru sezení u PC je třeba kompenzovat zájmovou činností a časem, který věnujeme dětem jako rodiče.

Jak rozeznám podvodné internetové stránky od pravých?
Někdy jsou téměř nerozeznatelné. Je důležité vždy zkontrolovat doménu, která u podvodných stránek nekoresponduje s tím, kde by se měla nacházet.

Je pravda, že si škola nebo zaměstnavatel může vygooglit moji osobu?
Je to pravda. To může kdokoliv. Je dobré si čas od času zadat do internetového vyhledavače svoje jméno, přezdívku apod. a zjistit svoji digitální stopu.

Rady pro děti

 • Virtuální svět není skutečný svět.
 • Co na internetu zveřejníš, již neodstraníš.
 • „Poučuj“ rodiče o virtuálním světě a nech se poučit.
 • Opravdu znáš každou osobu, se kterou se bavíš na sociálních sítích?
 • Chraň svoji identitu.(kpbi.cz)
 • Své osobní údaje a své osobní fotografie sdílej pouze s těmi, které znáš i ve skutečnosti.
 • Každý problém řeš včas.
 • Mluv o něm s rodiči, učiteli nebo jinými blízkými osobami.
 • Existuje i reálný svět.

 

Rady pro rodiče

 • Nezakazujte dětem virtuální svět.
 • Mějte přehled o tom, co dělá vaše dítě na internetu
 • Stanovte dětem pravidla pro chování na internetu a omezte časově přístup k internetu.
 • Vysvětlete dětem rizika virtuálního prostředí.
 • Komunikujte s dítětem, zajímejte se o jeho virtuální prostředí a kamarády, hrajte s nimi online hry.
 • Vysvětlete mu, že za Vámi může přijít s jakýmkoliv problémem.
 • Každý problém je třeba řešit včas.
 • Všímejte si změn v chování dítěte.
 • Pokud se dozvíte o problému, zálohujte včas veškerý materiál (e-maily, sms apod.), který může posloužit jako důkaz.
 • V případě podezření z trestného činu věc oznamte Policii ČR nebo ONLINE HOTLINE.

 

Co je to KYBERŠIKANA

Kyberšikana představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých většinou v delším časovém období prostřednictvím Internetu (např. prostřednictvím e-mailů, chatovacích aplikací jako je ICQ, v sociálních sítích, na videích umístěných na internetových portálech) nebo prostřednictvím mobilního telefonu (např. SMS zprávami nebo nepříjemnými telefonáty). Jedná se většinou o vydírání, vyhrožování, nebezpečné pronásledování nebo útisk. Právě v případech kyberšikany mezi dětmi a dospívajícími se většina obětí a pachatelů navzájem zná i v „reálném“ světě. Téměř vždy mají oběti podezření, kdo by se mohl za útoky skrývat. Kyberšikanu většinou páchají lidé z okolí oběti: ze školy, ze čtvrti, ze stejné vesnice nebo např. etnické komunity.

Kyberšikanu (i šikanu) je třeba řešit včas!

 

Nebezpečí kyberšikany:

 • Zásah do soukromí, který je časově neomezený, většinou má vzrůstající tendenci.
 • Obsah se šíří velmi rychle.
 • Pachatelé kyberšikany vystupují buď anonymně, nebo pod změněnou identitou.
 • Kyberšikana může být spojena se šikanou (např. ve školním prostředí).
 • Kyberšikana působí negativně na oběť, může vést k záškoláctví, ke zhoršení zdravotního stavu, k sebevraždě!

Příběh ze života:

Tomáš byl v osmé třídě základní školy. Zrzavý, s pihami, silnější postavy, když měl mluvit rychleji, zadrhával v řeči. Do třídy nastoupil jako nový v sedmé třídě. Ani po roce nebyl oblíbený, spíše byl terčem posměchu ze strany spolužáků a mnohdy i dívek. Zejména hodiny tělocviku pro něj byly nekonečné. Hlavní „kápo“ ve třídě byl Honza. Vysoký, o rok starší, neměl zábrany jakéhokoliv chování. Jednoho dne dostal nápad, že si z Tomáše udělá svého vlastního sluhu. Od té doby nastalo pro Tomáše doslova peklo. Musel Honzovi v šatně zouvat a obouvat boty, nosil mu svačiny, peníze, když odmlouval, nebo nic nepřinesl, dostal nářez rovnou ve třídě, nebo po škole. Nikdo ze spolužáků si nedovolil Honzovi odporovat, ani dívky, někdo proto, že se v Honzovi viděl, někdo proto, že se Honzy bál. Tomáš chodil ze školy špinavý, někdy s natrženou košilí, roztrhanými sešity. Chodil do školy nerad, budil se ze spaní, byl často nemocný. Bál se, že když to někomu řekne, Honza ho zmlátí. Šikana se ve třídě stupňovala. Když měl Tomáš vykonat ponižující věci, např. jíst houbu na utírání tabule, svlékat se apod. si ho natáčeli mobilním telefonem. Po několika dnech se videa objevila na internetu a začala kolovat mezi kamarády a dětmi ve škole. Chodily mu urážlivé zprávy. Tomáš začal chodit za školu a poté, co jeho rodiče byli pozváni do školy kvůli absenci, utekl z domova. Teprve poté, co byl v pořádku nalezen a předán rodičům, vypověděl, co ho k tomu vedlo, a o celý případ se začala zajímat policie.

 

Co je to KYBERGROOMING

Kybergrooming je druh manipulace prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších technologií. Označuje chování, které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Ne každý je náš přítel, ověřujme si pravdivost informací, které nám zasílá cizí osoba! Pozor na nabízené dárky a sliby! Na případnou schůzku jděte vždy s dospělou osobou!

Výsledkem takové schůzky muže být:

 • sexuální násilí na oběti,
 • fyzické násilí na oběti,
 • zneužití oběti k výrobě dětské pornografie apod.

Etapy manipulace:

 1. Příprava kontaktu. Manipulátor si vytvoří falešnou identitu (např. dospělý muž se bude vydávat za kamarádku ve věku vyhlédnuté oběti, u starších dětí může vystupovat jako případný přítel apod.).
 2. Kontakt s obětí, navázání a prohlubování vztahu. Manipulátor se přizpůsobí oběti tím, že kopíruje její věk, pohlaví, zájmy atd. Získává si z profilu oběti její osobní informace. Nebo s ní navazuje přátelský vztah a hovoří s ní o lásce. Často podplácí oběť dárky a službami. Do hovoru zavádí sexuální obsah a snižuje tak zábrany oběti. Izoluje oběť od okolí, snaží se utajit vzájemný vztah (např. je to naše tajemství, nikdo ti nerozumí tak jako já, mám tě nejraději ze všech, rád bych ti dal krásný dárek atd.).
 3. Příprava na osobní schůzku. Pokud k ní nedojde, může manipulátor oběť začít vydírat, nebo jí může vyhrožovat.
 4. Osobní schůzka. Útok na oběť.

 

Příběh ze života:

Natálce bylo 13 let a její nejlepší kamarádka se odstěhovala z města. Blížily se prázdniny a Natálka nevěděla, co si bez ní počne. Jednoho dne našla na svém facebookovém profilu žádost o přátelství Petry. Zvědavě si jméno přidala do přátel a čekala na první zprávu. Dozvěděla se, že se Petra nedávno do města přistěhovala se svým otcem, protože rodiče byli rozvedeni. Teď je zrovna nemocná, a tak zkoušela najít někoho stejně starého z města, kde nyní bydlí. Dívky si brzy povídaly o všem možném, spřádaly plány na léto, které stráví u vody, měly plány, jak spolu vyrazí na kole, nebo půjdou do kina. Petry nemoc se blížila ke konci a Natálka se nemohla dočkat, až ji pozná. Zatím ji znala pouze z fotografií, které jí Petra poslala. Potom přišel den D, kdy se dívky měly poprvé poznat. Petra napsala Natálce, kde má v kolik hodin počkat, že ji přijde vyzvednout její táta a dovede ji k nim domů. Natálka tedy čekala v domluvenou hodinu na mostě. Po chvilce k ní přišel dobře vypadající muž středního věku, který se představil jako otec Petry, řekl jí, že ji rád poznává a že Petra už na ni čeká. Šla tedy s ním k blízkým domům. Vešli spolu dovnitř, vstoupili do výtahu a muž zmáčkl tlačítko. Ale ne do patra, nýbrž do sklepa. V tu chvíli si Natálka uvědomila, že není vše v pořádku, chtěla křičet, utéct, bránila se. Muž ji omotal šátek kolem úst, pevně ji chytil a odtáhl do sklepa...

 

NAPIŠTE NÁM SVŮJ PROBLÉM

DMC Firewall is a Joomla Security extension!